Köp ett set från Chiaogoo och få en kabel på köpet. (Gäller ej SWIV 360.) Lägg varorna i varukorgen och priset justeras automatiskt i kassan. FRI FRAKT FRÅN 1900KR

Integritetspolicy

Helenas Ekonomitjänst AB (Fru Fjellman hand dyed yarn) Integritetspolicy

För oss  är det viktigt att vara helt transparenta, både hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in. I denna policy för integritet och marknadsföring förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och använder cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare och kund. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
  
  

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (“Integritetspolicy”) beskriver hur Helenas Ekonomitjänst AB, org. nr 556919-4383, Hjortrongränd 15, 774 62 Avesta, e-mail: info@frufjellman.se (“Helenas Ekonomitjänst”, “vi”), samlar in, lagrar, använder och lämnar ut dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då Helenas Ekonomitjänst AB ingår avtal med kund som köper varor utav Fru Fjellman hand dyed yarn. Integritetspolicyn gäller även för besökare till webbplatsen.
  

2. Personuppgiftsansvar

2.1 Helenas Ekonomitjänst AB som Personuppgiftsansvarig
Helenas Ekonomitjänst AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
  
  

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Varför lagrar vi infromation
För att du ska kunna besöka vår webbplats och få en så bra upplevelse som möjligt, få viss information eller nyhetsbrev eller ingå avtal med oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Mer information finner ni under punkt 5 Varför behandlar vi uppgifter om dig.

3.2 När lagrar vi informationen
Helenas Ekonomitjänst AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss, söker jobb, när du deltar på ett event Helenas Ekonomitjänst AB anordnar eller på annat sätt har kontakt med Helenas Ekonomitjänst AB . Informationen som samlas in från dig vid köp av våra varor, söker jobb eller på att sätt  behöver kommunicera med oss krävs Helenas Ekonomitjänst AB  ska kunna tillhandahålla sina varor, erbjudanden och övriga förpliktelser gentemot er.

3.3 Hur vi samlar vi in den
Genom de uppgifter ni lämnar till oss vid beställning, söker jobb, fyller i kontatkformulär, eller besöker hemsidan i form av cookies. Läs mer om Cookie under sektinonen Cookiepolicy.
  
  

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Helenas Ekonomitjänst AB 
De personuppgifter Helenas Ekonomitjänst AB  samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp av våra tjänster är:
 • Namn
 • Adresser, Besök och faktureringsadress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Helenas Ekonomitjänst AB  webbplats

4.2 För dig som är besökare till vår webbplats
De personuppgifter Helenas Ekonomitjänst AB  samlar in och behandlar om dig som besökare till vår webbplats är:
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • IP-adress och information om din användning av Pinevisions webbplats Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du använder dig av vårt nyhetsbrev, blogg och sociala kanaler samt vilka event du anmält dig till.

   

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Helenas Ekonomitjänst AB 
Helenas Ekonomitjänst AB  behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Helenas Ekonomitjänst AB dina personuppgifter i syfte att:
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av avtal mellan parterna, fakturering och tillhandahållande av våra tjänster och support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Helenas Ekonomitjänst AB  och utvalda samarbetspartners tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben eller sociala kanaler
 • Bedöma vilka betalningsmodeller vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner; Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

5.2 För dig som är besökare till vår webbplats
Cookies lagras kontinuerligt, så länge du besöker vår webbplats. I annat fall lagras personuppgifter när:
 • När du fyller i ett formulär
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller önskar mer information från oss om våra tjänster.
Utöver uppräkningen ovan behandlar Helenas Ekonomitjänst AB personuppgifter om besökare av vår webbplats även i syfte att:
 • Tillhandahålla specialerbjudanden
 • Möjliggöra kommunikation med dig som besökare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS

  

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Helenas Ekonomitjänst AB  baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.1 Fullgöra avtalet 
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom att kunna kontakta dig. Gentemot dig som besökare av vår webbplats, såsom ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Helenas Ekonomitjänst AB  samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.2 Rättsliga förpliktelser
Som kund kan vi behöva behandla era uppgifter baserat på rättsliga förpliktelser enligt ex bokföringslagen.

6.3 Intresseavvägning
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, viss region etc. Helenas Ekonomitjänst AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
  
  

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

 • För att leverera, utveckla våra varor samt tillhandahålla support har vi som rättslig grund fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor). Här är kategorier av personuppgifter namn, telefonnummer och e-postadress. Lagringstiden gäller till tre år efter att du senast varit aktiv kund till Helenas Ekonomitjänst AB.
 • För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen är Helenas Ekonomitjänst AB  rättsliga grund rättslig förpliktelse. Kategorier av personuppgifter är namn och identifikationsnummer , adress (inklusive faktureringsadress) och kundnummer. Vi lagrar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.
 • För att marknadsföra Helenas Ekonomitjänst AB och våra samarbetspartners eller koncernbolags tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS är vår rättsliga grund intresseavvägning. Kategorier av personuppgifter är namn, telefonnummer och e-postadress. Helenas Ekonomitjänst AB  lagrar dessa uppgifter så länge du inte själv begär att vi skall ta bort dina uppgifter och sluta kommunicera med dig.
 • För att ge dig som besökare till vår webbplats möjlighet att få anpassade erbjudanden samt möjliggöra direktmarknadsföring via post, e-post, telefon eller SMS/MMS är vår rättsliga grund intresseavvägning och samtycke. Kategorier av personuppgifter är namn, telefonnummer och e-postadress, IP-adress och information om din användning av Helenas Ekonomitjänst AB webbplats, information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till. Helenas Ekonomitjänst AB  lagrar dessa uppgifter så länge du inte själv begär att vi skall ta bort dina uppgifter och sluta kommunicera med dig.

   

8. Profilering

8.1 Varför vi gör profiliering
Helenas Ekonomitjänst AB  kan behandla dina personuppgifter genom profilering av dina besök på vår webbplats. Helenas Ekonomitjänst AB  kan analysera information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina besöksbeteende på vår webbplats för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Invänding mot profilering
Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på info@frufjellman.se När Helenas Ekonomitjänst AB  har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.
  
  

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Behov
Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Helenas Ekonomitjänst AB  kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Helenas Ekonomitjänst AB  rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

9.2 Önskning om bortagning
Helenas Ekonomitjänst AB  sparar personuppgifter så länge du inte själv begär att vi skall ta bort dina uppgifter och sluta kommunicera med dig.
  
  

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Vilka lämnar vi uppgifter till?
Helenas Ekonomitjänst AB kommer att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Helenas Ekonomitjänst AB , marknadsföringspartners och leverantörer vid tjänster för kreditupplysning.

10.2 Hur får tredje part​​​​​​​ använda informationen?
Tredje part som Helenas Ekonomitjänst AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller besökare till Helenas Ekonomitjänst AB  webbplats får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Helenas Ekonomitjänst AB och Helenas Ekonomitjänst AB  samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Helenas Ekonomitjänst AB  avtal med dig som kund eller besökare till vår webbsida.

10.3 Lagkrav
Personuppgifter kommer att lämnas ut av Helenas Ekonomitjänst AB  om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Helenas Ekonomitjänst AB  rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Land utanför EU/EES
Helenas Ekonomitjänst AB  kommer att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Helenas Ekonomitjänst AB  leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Helenas Ekonomitjänst AB  vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Igen försäljning av personuppgifter
Helenas Ekonomitjänst AB  kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.
  
  

11. Ändring av integritetspolicy

Helenas Ekonomitjänst AB  har rätt att ändra Integritetspolicyn och vi kommer med rimlig varsel underrätta dig när ändringar sker av Integritetspolicyn.
  
  

12. Skyddet av dina personuppgifter

Vi vill att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har tagit fram och infört säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
  
  

13. Dina rättigheter

13.1 Helenas Ekonomitjänst AB  ansvar
Helenas Ekonomitjänst AB  ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Förändringar av era uppgifter
Helenas Ekonomitjänst AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Vad ni kan begära
Du har rätt att av begära:
 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • ​​​​​​​Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 13.3.2. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
13.4 Rättelser till tredje part
Helenas Ekonomitjänst AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Dataportabilitet - Överföring av era personuppgifter
Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Invädning mot intresseavägning
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Invändning mot direktmarknadsföring
Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@frufjellman.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Klagomål
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
  
  

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies vilket du finner mer information om i Helenas Ekonomitjänst AB cookiepolicy
  
  

15. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Helenas Ekonomitjänst AB 
Hjortrongränd 15,
774 62 Avesta,

info@frufjellman.se